İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Adres: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek, İstanbul, Turkey
 
Tel: 0212 359 54 00
 
http://sbe.boun.edu.tr/