Ders Programı

Bilişsel bilim programındaki öğrenciler, programı oluşturan dört ana bölümün ikisinde özelleşir (Bilgisayar Mühendisliği, Dilbilimi, Felsefe, Psikoloji).

Bilimsel hazırlık yılında her öğrencinin programa hazırlık amacıyla en fazla sekiz lisans dersi alması beklenir. Bu derslerin dördü, her bölümden bir ders olmak üzere, bilimsel hazırlık yılının ilk döneminde alınır. İkinci dönemde öğrenciler iki uzmanlık alanı seçerek bu alanların her birinden ikişer ders alır. Dört bölümden herhangi birinde lisans mezunu olan öğrenciler, kalan üç bölümden ikisini seçmek zorundadır. Ayrıca, tüm öğrencilerin bilimsel hazırlık yılında COGS 500 Bilişsel Bilime Giriş dersini alması zorunludur. Öğrenci bu derslerden herhangi birini (ya da eşdeğerini) daha önce almışsa, danışmanının onayıyla bu derslerden muaf tutulabilir.

Yüksek lisans programının gerekliliklerini yerine getirmek için öğrenciler en az 26/32 kredilik ders tamamlamalı ve akademik danışmanları tarafından onaylanan bir tez sunmalıdır. Dersler, öğrenci tarafından seçilen iki alanın her birinde üçer ders, iki serbest seçmeli lisansüstü ders ve bir bölüm semineri dersinden oluşur. İkinci dönemden başlayarak tüm öğrenciler mezun olana kadar tez danışmanlarının tez dersini (COGS 690) almaya devam etmelidir. Öğrencilerin birinci sınıfta uzmanlaştıkları iki alanı da içeren bir konuda tez yazmaları gerekir.

Dersler ve derslerin akademik yıl içindeki dönemlere göre dağılımları aşağıdaki gibidir:


Bilimsel Hazırlık

1. Dönem

2. Dönem

CMPE 150 Bilgisayar Bilimine Giriş -- -- Seçmeli (Alan A)*
LING 101 Dil & Dilbilimine Giriş -- -- Seçmeli (Alan A)*
PHIL -- Felsefe Alan Seçmelisi -- -- Seçmeli (Alan B)*
PSY -- Psikoloji Alan Seçmelisi -- -- Seçmeli (Alan B)*
COGS 500 Bilişsel Bilime Giriş    

 

Ders Yılı

1. Dönem

2. Dönem

-- -- Seçmeli (Alan 1)** -- -- Seçmeli (Alan 1)**
-- -- Seçmeli (Alan 1)** -- -- Seçmeli (Alan 2)**
-- -- Seçmeli (Alan 2)** -- -- Seçmeli (Alan 2)**
-- -- Serbest Seçmeli -- -- Serbest Seçmeli
    COGS 579 Seminer
    COGS 690 Tez***

 

Tez

1. Dönem

2. Dönem

COGS 690 Tez*** COGS 690 Tez***

 

 

* Öğrenciler, programa girdiklerinde dört bölümden ikisini bilimsel hazırlık yılı için uzmanlık alanları olarak seçer. Bu iki alan, lisans eğitimlerini tamamladıkları alandan farklı olmalıdır.

** Lisansüstü programdaki iki alanın bilimsel hazırlık yılındaki alanlarla aynı olması gerekmez. Yani, öğrenci programda yer alan bölümlerden birinden mezun olmuşsa, lisansüstü programındaki bölümlerden biri olarak bu bölümü seçebilir.

*** Lisansüstü programının 2. döneminden itibaren tüm öğrenciler mezun olana kadar her dönem danışmanlarının Tez dersine kayıt yaptırmalıdır.